Certyfikat

 

Certyfikat "Ulubiony Hotel Rodzin" przyznawany jest obiektom,  które szczególnie dbają o komfort i bezpieczeństwo Gości, którymi są Rodziny z Dziećmi. 

 

 Ocenie podlegają obiekty, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie.

 

 

Na ocenę ogólną składają się punkty przyznawane za:

-opinie użytkowników portalu, które napływają do Organizatora Konkursu mailowo, 

-punkty przyznawane za udogodnienia  hotelowe wg wypełnionej ankiety,

-ocena przedstawiciela organizatora, który osobiście wizytuje obiekt. (audyt)

Szczególną uwagę  zwracamy na zapewnienie   bezpieczeństwa i komfortu podczas wypoczynku  najmłodszym  gościom,  przygotowane  atrakcje i zorganizowanie  czasu dzieciom (animacje, pokoje zabaw itd.)  udogodnienia i obsługę personelu względem dzieci.

Certyfikat otrzymają obiekty, które uzyskały minimum 50% punktów w ocenie ogólnej.

O jakości usług świadczą otrzymane na certyfikacie  gwiazdki w ilości:

5* dla obiektu, który uzyskał 90-100 % punktów w ocenie ogólnej,

4* dla obiektu, który uzyskał 80-89 % punktów w ocenie ogólnej

3* dla obiektu, który uzyskał 70-79 % punktów w ocenie ogólnej

2* dla obiektu, który uzyskał 60-69 % punktów w ocenie ogólnej

1* dla obiektu, który uzyskał 50-59 % punktów w ocenie ogólnej

Certyfikat jest przyznawany na rok i upoważnia obiekt do wykorzystywania go w kampaniach reklamowych. 

Certyfikat jest  promowany w internecie, mediach drukowanych, imprezach targowych oraz poprzez inne kampanie reklamowe w których bierze udział Organizator konkursu.

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu "Ulubiony Hotel Rodzin":

-Bezpłatna promocja obiektu na stoisku organizatora konkursu podczas targów turystycznych w Poznaniu, Warszawie, Berlinie (ITB) i Lipsku.

-Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych na w/w targach, 

-Posługiwanie się znakiem graficznym w kampaniach marketingowych obiektu,

-Obiekt otrzymuje certyfikat oraz naklejkę, którą może umieścić w widocznym dla Gości miejscu,

-Promocja obiektów w katalogach reklamowych, których wydawcą jest Targowa Oficyna Wydawnicza tj. niemieckojęzyczny 'Katalog Polskiej Turystyki" oraz "targowe abc" z uwzględnieniem specjalnego rabatu. 

- Udział obiektu w kampaniach marketingowych, których organizatorem jest firma Interniko lub Targowa Oficyna Wydawnicza.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

- Zgłoszenie obiektu do konkursu (na formularzu zgłoszeniowym) - warunek konieczny

- Uiszczenie opłaty zgłoszeniowej (jednorazowa opłata roczna) - warunek konieczny

- Zamieszczenie profilu obiektu w dziale Obiekty Noclegowe na portalu www.rodzinnehotele.pl oraz jego aktualizacja pod kątem ofert

- Nieodpłatne udostępnienie pobytu przedstawicielowi organizatora konkursu celem przeprowadzenia audytu (szczegóły do ustalenia)

 

Istnieje możliwość zamieszczenia prezentacji obiektu bez udziału w konkursie o certyfikat "Ulubiony Hotel Rodzin".

 

 

Współpraca