Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach

Muzeum - Zamek Górków
ul. Wroniecka 30
64 - 500 Szamotuły

tel/fax: (0-prefix-61) 29 218 13, 29 226 29
e-mail:
zamek@zamek.org.pl

http://www.zamek.org.pl/go.live.php

 

 


Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach powstało w 1957 roku. Jego siedzibą  jest kompleks budynków założenia rezydencjalno-obronnego. Najstarsze budynki wzniesiono w XV stuleciu z inicjatywy przedstawicieli rodu Szamotulskich. Na przestrzeni kilkuset lat zamek znajdował się w posiadaniu wielu możnych rodzin; między innymi Górków, Rokossowskich i Mycielskich. W latach 30-tych XIX stulecia Szamotuły wraz z zamkiem nabył następca tronu pruskiego Fryderyk Wilhelm. W 1862 roku zamek znalazł się w rękach rodziny Sachsen-Coburg-Gotha, w których pozostało do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

 Obecnie w głównym gmachu znajduje się muzeum wnętrz prezentujące  meble, elementy wyposażenia oraz dzieła sztuki, między innymi 11 obrazów Maksymiliana Rabesa (1868-1944) – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. W budynku eksponowane są ikony pochodzące z liczącej około 1200 obiektów kolekcji. W pobliskiej Baszcie Halszki (nazwanej tak od imienia jej najsłynniejszej mieszkanki – Elżbiety z Ostrogskich), oglądać można ekspozycję poświęconą historii Ziemi Szamotulskiej.

 

 

 


Galeria zdjęć


Regiony i miasta

  • Województwo Wielkopolskie

    Wielkopolska jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem turystycznym Polski. Uwagę gości przyciągają przede wszystkim liczne zabytki: kościoły, ratusze, pałace i dwory. Największą frekwencję turystów notuje się na Szlaku Piastowskim, który prowadzi przez miejscowości związane z początkami państwowości polskiej. W Wielkopolsce, pomiędzy rzekami Wartą i Notecią występuje jeden z... » Zobacz więcej

Współpraca